Planera Med Oss

Graphic Recording from 2010, CreaNovos mål är att skapa resultat och inspirera.

Vår grafiska coach ”Mille” Carrasco har en lång erfarenhet av att vägleda och facilitera företag i deras strategi- och visionsarbete. För att vidareutveckla konceptet Grafisk Coachning bestämde han tillsammans med Storyteller Vladimir Carrasco och Planner Evald Roos att sjösätta CreaNovo.

Vår Vision är att möta framtida behov och utmaningar med företag och organisationer som samtidigt kräver en mer hållbar och blomstrande värld genom smarta lösningar. Det är vår praxis att vara med våra kunder varje steg på vägen – från att skissa ritningarna, till att “knyta ihop påsen”.

Vi Planerar Här

Skapa utrymme som är en unik för ditt företag att verka i och samtidigt vara på språng. Vårt mål är att inspirera och skapa god stämning.

Workshop Online

Skapa utrymme som är en unik för ditt företag att verka i och samtidigt vara på språng. Vårt mål är att inspirera och skapa god stämning.
Utveckla och fokusera på projekt för både startups och till större organisationer. Träffas och brainstorma lokalt, från lo-tech till hi-tech visuella VR-evenemang.

Workshop På Plats

Utveckla och fokusera på projekt för både startups och till större organisationer. Träffas och brainstorma lokalt, från lo-tech till hi-tech visuella VR-evenemang.
Utformat för att växa karriärer inom områden som kommunikation, reklam, affärsutvecklare, konceptualisering, samt för nytänkande och progressivt sinnade.

Kurser

Utformat för att växa karriärer inom områden som kommunikation, reklam, affärsutvecklare, konceptualisering, samt för nytänkande och progressivt sinnade.

Kunder Säger

CreaNovo